Truyện full
Truyện hot

Dị Năng

Truyện dị năng là một thể loại tiểu thuyết xoay quanh các nhân vật có khả năng siêu nhiên hoặc siêu lực, có thể là dị năng, phép thuật, hoặc các năng lực đặc biệt khác. Các nhân vật trong truyện này thường phải đối mặt với nhiều thử thách và nguy hiểm trong việc sử dụng và kiểm soát khả năng của mình.

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

7.3/10
15148

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 446
Xuyên Thành Người Phàm Tục Bần Hàn

Xuyên Thành Người Phàm Tục Bần Hàn

7.3/10
2084

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 35
Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

7.1/10
10359

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 560
Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

7.1/10
7513

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 311
Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ Dịch

Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ Dịch

7.8/10
27892

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Chương 2472
Xuyên Tới Tinh Tế Trồng Rau Kiếm Tiền

Xuyên Tới Tinh Tế Trồng Rau Kiếm Tiền

7.4/10
2509

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 65
Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

7.1/10
12011

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 334
Xâm Lấn

Xâm Lấn

7.6/10
1132

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 8
Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

7.3/10
1033

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 7
Xuyên Thành Vợ Kế Hào Môn Bị Vứt Bỏ

Xuyên Thành Vợ Kế Hào Môn Bị Vứt Bỏ

7.1/10
7704

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 240
Gọi Tên Anh Là Vì Sao Của Em

Gọi Tên Anh Là Vì Sao Của Em

7.7/10
1248

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 38
Mạt Thế Xuyên Không Về Tn70

Mạt Thế Xuyên Không Về Tn70

7/10
4993

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Xuyên Không

Chương 150

Top Dị Năng

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan